“Apsveikums Latvijai”- morzes koda šifros un skanējumā

Novembris ir Latvijas dzimšanas, latviskuma un patriotisma mēnesis. Atkal jauns izaicinājums un piedāvājums piedalīties, šoreiz ne vairs novada vai republikas, bet gan pasaules mēroga patriotisma projektā “Apsveikums Latvijai!”

Latvijā to organizē VAS “Elektroniskie sakari”. Tas ir unikāls projekts, jo apsveikuma sūtīšana Latvijai notika, izmantojot Morzes ābeci. Projekts ir veidots kā interaktīva spēle, kurā ir jāiepazīst Morzes alfabēts un jāatšifrē apsveikumi. Projekta veidotāju mērķis: “Svarīgi veicināt patriotismu par valsti, izmantojot inženierzinātnes, kas ir mūsu un Latvijas nākotne.”

Projekts tika īstenots divās daļās:

  1. daļa. Apsveikumi bija jāuzraksta un jāaizsūta līdz š.g. 3. novembrim, lai skolēnu apsveikumus iekļautu īpašā grāmatā, kas tiks pasniegta Latvijas Valsts Prezidentam.

Šo darbu veica visi 1., 3., 5. un 7.kl.skolēni. Pirmie cauri šīm “krustugunīm” gāja 7.kl. skolēni. Tā kā neskaidrību bija daudz, tad palīdzību lūdzām projekta vadītājiem Latvijā. Atbilde tika atsūtīta angļu valodā. Paldies Diānai Kalvai  un Matīsam Kļaviņam, kuri ļoti precīzi iztulkoja! Līdz 03.11.17. visi skolēni (katrs personīgi) aizsūtīja savu apsveikumu.

Arī 4.kl. audzinātāja Daiga Bombāne kopā ar skolēniem piedalījās šajā akcijā. Pēc 3.11.2017. apsveikumus aizsūtīja visi 2.klases skolēni, arī citu klašu skolēni un visi skolas pedagogi un darbinieki, bet viņu apsveikumi vairs netika iekļauti Valsts Prezidenta īpašajā grāmatā.

  1. daļa. Dalība zibakcijā! Š.g.3.novembrī mēs piekritām būt par reģiona vēstnešu skolu un no 13.-17.novembrim skolai izdevīgā laikā – 17.11.-Valsts svētkiem veltītā pasākuma laikā aicinājām kopā ar bērniem atminēt Latvijas paraolimpiešu apsveikumu- Mums vajadzēja arī visu darba gaitu fotografēt, filmēt, veidot video un aizsūtīt.

17.novembrī izveidoju staciju “Morzes ābece” (starptautisks saziņas veids), kur VISI skolēni klausījās paraolimpieša uzrunu,  rakstīja Morzes ābeces šifrus un centās atminēt apsveikumu. 5 komandas atminēja visu apsveikumu, citām kāda vārdiņa pietrūka. Tad apsveikumu – sveicienu – šifrēja skolotāju komanda. Klasēs minējām daudzu citu skolu apsveikumus Latvijai. Skolēniem pasākums radīja interesi, viņi ieguva jaunas zināšanas par metodi, kā var pārraidīt burtusciparus un pieturzīmes, izmantojot speciālus garus un īsus signālus vai  svītras un punktus.

   Vissirsnīgāko paldies gribu pateikt mūsu filmētājiem un montāžas speciālistiem – 9.kl.skolēniem ŽANIM KALNIŅAM, IVO BOMBĀNAM UN VALTERAM ZVAIGZNEM! Izdarīt var daudz, bet vajag, kas to izdara līdz galam, lai taptu kvalitatīvs video un būtu, ko sūtīt. Manuprāt, šī ir problēma mūsu skolā, jo ir maz, kas to vajadzības gadījumā varētu darīt. Nevar visu laiku lūgt un lūgt tikai šiem jauniešiem. Viņi nekad neatsaka, bet viņiem tas aizņem ļoti daudz laika. Tas ir viņu brīvais laiks.

Gribu pateikt paldies visiem Ķeipenes pamatskolas skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, bērnu vecākiem un viņu ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām par aktivitāti, atsaucību un dalību šajā pasaules mēroga projektā!

MĒS VISI KOPĀ ESAM UZVARĒJUŠI!

Š.g. 21.decembrī uz Ķeipenes skolas Ziemassvētku pasākumu ieradīsies šī patriotiskā projekta organizatori Latvijā, lai visam skolas kolektīvam pateiktu: “PALDIES!”

Arī nākošajā gadā – Latvijas simtgadē – mūsu skolas kolektīvs piekrita turpināt darboties projektā. Tad pie mums būs komanda, kas filmēs un veidos sižetus par mūsu skolas iesaistīšanos un darbību.

Vecāki! Esiet lepni par savu bērnu ikvienu labo darbu, kas paveikts ikdienā, jo Latvija – tie esam mēs! Esiet kopā pasākumā, kad visiem jūsu bērniem tiks teikts “PALDIES!” Lepojieties ar viņiem, cik daudz var padarīt mazajā lauku skoliņā!

Skolotāja Sarmīte Ščucka