Mēs-Latvijai

Par godu Latvijas svētkiem – 99. valsts gadadienai – 17. novembrī skolā norisinājās erudīcijas konkurss „Mēs – Latvijai.” Konkursā skolēni ieguva zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūru, mācījās sadarboties komandās un palīdzēt cits citam.

1.- 4. klašu komandas vadīja 4.klases skolēni Bruno Bombāns, Kristers Spārniņš, Aleksandra Lepse, Nikola Jermancāne, Linda Zvaigzne, Liene Ozoliņa un 3.klases skolniece Elizabete Ločmele.

5.- 8. klašu komandas vadīja 8.klases skolēni Paula Upeniece, Enija Apsīte, Gabriels Jaucis, Toms Lugins, Rinalds Sardiko, Anna Uļjane, Patrīcija Apsīte, Mareks Pavlovs un Marija Uļjane.

Kopā skolotāji bija sagatavojuši uzdevumus sešās stacijās. Katrā stacijā skolotājiem palīdzēja 9. klases skolēni. Visu notikušo fotografēja un video ierakstīja Valters Zvaigzne, Ivo Bombāns un Žanis Kalniņš.

„ Skapis ” – Dzidras Leitānes sagatavotajā uzdevumā no dotajām tautasdziesmu rindiņām komandām bija jāsaliek desmit tautasdziesmas.

„ Sapītie ” – Mārītes Šteinbergas uzdevumā komandām bija jāuzpin bizītes Latvijas karoga krāsās.

Aigara Jauča vadītajā stacijā „ Patrioti ” komandām vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par latviešu tautas pasakām un multfilmām.

„ Morzas ābece ” – Rita Šķēle un Sarmīte Ščucka komandām lika veikt interesantu uzdevumu, kurā ar Morzas koda palīdzību vajadzēja atšifrēt apsveikumu Latvijai. Šajā projektā piedalījās arī citas Latvijas skolas.

„ Stūru stūriem ” – Daiga Bombāne un Skaidrīte Rušiņa mazāko klašu skolēniem ļāva veidot apsveikumus Latvijai, bet lielāko klašu komandām kartē bija jāatrod Latvijas pilsētas.

Inese Grise un Signe Gertnere sagaidīja skolēnus stacijā „ Rakstu raksti ”, kur bērniem bija jāprot atpazīt latvju zīmes un vēlāk no tām jāveido zīmējumi.

Kad visas stacijas bija izietas, skolotāji ķērās pie vērtēšanas un rezultātu apkopšanas, bet skolēnus nodarbināja devītie ar sportiskiem uzdevumiem skolas sporta zālē.

Uzvarētājus paziņoja skolotāja Daiga Bombāne un lietvede Mairita Upeniece.

Jaunāko klašu grupā:

I vieta – „Dzintariņi
II vieta – „ Uguntiņas
III vieta – „ Lauviņas. ”

Vecāko klašu grupā:

I vieta – „ Latvju raksti
II vieta – „ 99
III vieta – „ Jaunie latvieši

9.klases skolniece Ivanda Gurinoviča