Skolotāju diena

Otrā oktobra rīts, drēgns, bet saulains, Ķeipemes pamatskolā sākās ar skolotāju sveikšanu. Ar ziediem – gan draiskiem miķelīšiem, gan nopietnajām asterēm, gan apburošajām lauvmutītēm – tikpat dažādiem un krāsainiem kā mūsu mīļie skolotāji! Pasniedzām ielūgumus aicinājām skolotājus otrās stundas laikā doties uz dabas zinību kabinetu iemalkot kafiju un skatīties filmu. Ceram, ka viņi tur labi pavadīja laiku un kaut nedaudz atpūtās no ikdienas kņadas!

Laicīgi sagatavojušies un nedaudz noraizējušies, mēs – absolventu klase – iejutāmies  jauno skolotāju lomā. Otrajā un trešajā stundā katrs no mums mācīja savu klasi. Ieraugot savus audzināmos, mūs māca bailes, taču, paveroties viņu uzmundrinošajos smaidos, raizes izzuda. Tika risināti atjautīgi matemātikas uzdevumi, gan spēlētas spēles, gan dziedāts un zīmēts! “Mūsu bērnu” smiekli un starojošās acis bija jauks un neaizmirstams šo stundu apbalvojums!

Elza Sirsone vērtē: “ Mans spilgtākais mirklis Skolotāju dienā bija iespēja iejusties “skolotāja ādā” un pēc tam redzēt, kā “jaunie skolotāji” ar smaidu sejā stāsta, kā viņiem gājis, cik interesanti ir bijis un kā novadījuši stundas. “

Katrīna Ivansone vērtē: “ Mans spilgtākais moments no Skolotāju dienas bija gatavošanās. Man bija interesanti gatavot mūzikas stundu, jo bija jāmēğina iejusties 7. klases skolnieka „ādā”. Nebija viegli atrast dziesmas, kuras viņi atpazītu un zinātu. “

Samanta Svētiņa vērtē: “ Pašai bija jāgatavo stundu plāns, jo 2.oktobrī iejutos skolotājas lomā, vadīju stundas 6. klasei. Bērni bija paklausīgi, jautri un mierīgi. Bija patīkami strādāt ar 6. klasi! “

Ivanda Gurinoviča vēsta: “ Mans spilgtākais mirklis Skolotāju dienā bija stundu vadīšana. Man ir prieks, ka 7. klases skolēniem bija jautri, dziedot latviešu dziesmas mūzikas stundā. Prieks, ka skolēni smējās, dziedāja, piedalījās un bija paklausīgi. “

Vēlāk visi devāmies uz svinīgo pasākumu Tautas namā, kuru atklāja direktora vietniece Agita Zvaigzne. Pirmā Septembra Zaķītis un Lācītis – Ivanda un Ivo – pieteica pārējos sveicējus. Priekšnesumi bija labi sagatavoti un interesanti. Skolēni gan dziedāja, gan stāstīja anekdotes, gan dejoja.

Ivanda Gurinoviča vēsta: “ Stundu vadīšana, kā arī pasākuma organizēšana, plānošana sniedza pieredzi, jaunas iemaņas, kuras noderēs mums nākotnē! “

Ivo Bombāns stāsta: “ Patika uzstāties publikas priekšā! No visu klašu priekšnesumiem man visvairāk patika 6. klases priekšnesums – modes skate.“

Žanis Kalniņš stāsta: “ 6. klasei bija ļoti interesants priekšnesums. Bija attēloti gandrīz visu mācību priekšmetu skolotāji. Mājturības skolotājs ar visiem vajadzīgajiem rīkiem, sporta skolotājs ar kārtīgu svilpi, atbilstoši saģērbusies latviešu valodas skolotāja un ķīmijas skolotājs ar uzdevumiem. “

Valters Rojs Zvaigzne atceras: “ Es visspilgtāk atceros to, kā 4. klase uzstājās ar savu priekšnesumu. Priekšnesums bija gan skatītājiem, gan skolotājiem, kuriem bija jāpilda uzdevums – jāatpazīst un jāpieraksta desmit deju nosaukumi. 4. klases skolotāja stingri piekodināja, ka nedrīkst špikot vai prasīt palīdzību bērniem! Jau pirmajā dejā kāda skolotāja prasīja bērniem palīdzību. Vēlāk gandrīz visi skolotāji prasīja palīdzību – špikoja!“

Šī Skolotāju diena vienmēr būs īpaša, jo man un klasesbiedriem tā ir pēdējā mūsu mīļajā skolā. Mēs bijām īsti skolotāji, jutāmies pacilāti, un, iespējams pēc gadiem kāds no mums atgriezīsies Ķeipenes pamatskolā kā skolotājs! Tāpēc vēlam mūsu skolai vēl ilgus gadus!

Un vēlreiz – milzīgs paldies mūsu skolotājiem, audzinātājai Ritai Šķēlei, direktorei un pārējiem skolas gariņiem!

9.klases skolniece Alise Iveta Rence