Zinību diena Ķeipenes pamatskolā

Šurp grāmatas uz skolu,
Es būšu teicamnieks.
Tad tētiņam un māmiņai,
Un mums visiem būs liels prieks.

Klāt atkal 1.septembris. Kautrīga saule 1.septembrī jau slēpās pelēko mākoņu rudens kalnos, mazo pirmklasnieku un visu sirdīs ielejot savu- aizejošās vasaras- siltumu un sejas rotājot ar saulainu smaidu. Tā bija viena no skaistākajām viņu dzīves dienām, jo ir aizvērtas bērnības dienu durvis un atvērtas skolas durvis, stāvot uz dzīves ceļa pirmā pakāpiena, kas vedīs Zinību kalnā. Viņi vēl ir māmiņas un tēva plaukstās kā mazas ozolzīlītes, kas, laikam ejot, izaugs blakus vecākiem par stipriem, spēcīgiem ozoliem un staltām liepām, kas spītēs un nepadosies vētrām.

Šie ir nozīmīgi svētki skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Īpaši būtiski tie ir pirmklasniekiem, kuri uzsāk mācības skolā – pirmklasniekiem tas ir īpašs, svinīgs, satraucošs un priecīgs brīdis, kad viss vēl svešs un nezināms, kad tiek satikta pirmā audzinātāja, klasesbiedri un skolasbiedri. Skanot zvaniņam, pasaku tēli zaķis un lācis, iezvanot jaunā mācību gada sākumu, pirmklasniekus svinību vietā ieveda 9. klases skolēni- droši, lepni, atsaucīgi un draudzīgi, kuriem šis mācību gads ir pēdējais, Ķeipenes pamatskolā.

Tad visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Māris Siliņš, sveicot un vēlot  sākt  jauno mācību gadu ar cerību, ka tas būs veiksmīgs, ka skolēni gūs dzīvei nepieciešamās zināšanas, un visi kopā būsim gandarīti par paveikto darbu. Priecēja visus ļoti Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš arī šogad viesojās mūsu skolā, lai ne tikai sveiktu, bet arī uzdāvināja dāvanu karti atrakciju parka “Avārijas brigāde” bezmaksas apmeklējumu visiem Ķeipenes pamatskolas skolēniem. Bija skaļas ovācijas un neizsakāms pateicības prieks visiem klātesošajiem! Paldies par šo brīnišķīgo iespēju baudīt atvasaras priekus un visiem kopīgi atpūsties!

Šie svētki tika aizvadīti 9. klases skolēnu sagatavotā pasākumā, ar dzeju, dziesmām un daudziem laba vēlējumiem Skolotājas Daigas Bombānes dejotāji izdejoja “zaļo skolas laiku” mūzikas pavadībā. Ar muzikālu sveicienu priecēja Elizabete un Daniēls Ločmeļi. Tika dāvināta  arī pirmā ābece, kas simbolizē bezrūpīgās bērna dienu beigas un skolas gaitu sākumu, kas 9 gadus, arvien augstāk un augstāk vedīs Zinību kalnā. Katrs dāvanā saņēma arī skaistu, mīkstu spilventiņu, kur nolikt galviņu, lai atpūstos, kad mācīties kļūst par grūtu. Visus sveica arī vecāku pārstāve Agnese Lepse.

Paldies svētku organizatoriem – 9. kl. audzinātājai Ritai Šķēlei un 9.klases skolēniem!

Paldies Ķeipenes kultūras nama vadītājai Inesei Daugavietei par noorganizēto pasākumu- Zinātnisko teātri, kur varēja arī paši skolēni  līdzdarboties. Tas bija ļoti interesants, aizraujošs!

Katru gadu kopā ar mums ir Ķeipenes pagasta priekšsēdētājs Vilnis Sirsonis. Uzrunājot mūs visus vēlēja : “Lai mums pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!” Pagasta pārvaldes vadītājs dāvināja arī šogad katrai klasei un skolotājiem medu- veselībai un spēkam! Paldies!

Paldies vecākiem, kas nenobijās, kas uzdrīkstējās, kas neklausījās nepamatotas baumas, kas bija pārliecināti par savu piederību Ķeipenei un atveda savus bērnus uz 1.klasi, lai šī skola, šī Gaismas un Zinību pils, kas atrodas tuvu skolēnu dzīvesvietai , īpaši mazajiem, būtu un atkal katru rudeni 1.septembrī šeit skanētu bērnu balsis un čalas.

Pēc svētku svinībām skolas direktors aicināja vecākus uz sanāksmi. Sanāksmes darba kārtībā bija jautājumi :

  • un 3.klases apvienošanu. Ko nozīmē apvienotās klases?
  • Pozitīvā atspoguļojums par skolu pagasta avīzē. Pietrūkst šīs informācijas.
  • Prezentācija par skolas valsts pārbaudes darbu rezultātiem vairāku gadu griezumā salīdzinot ar Madlienas vidusskolu un Ogres novadā.
  • Vecākus iepazīstināt arī ar IZM mājas lapā esošajiem skolu kvalitātes rādītājiem. Priecē tas, ka Ķeipenes pamatskola Ogres novadā ir vienīgā pamatskola, kurai eksāmenu indekss ir lielāks par 70%. Skolas direktors uzsvēra, ka skolā galvenā prioritāte bija un ir mācību darbs, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība šajā pārmaiņu laikā.

Šogad Ķeipenes pamatskolā ir apvienotas 1. un 3.klase. Tas nenozīmē, ka visas mācību stundas abām klasēm ir kopā. Svarīgākie mācību priekšmeti katrai klasei ir atsevišķi- latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, sociālās zinības. Kopā abām klasēm ir sports, mājturība, mūzika, vizuālā māksla, ētika un klases stunda. Skolēnu ir maz, tāpēc notiek individuāls darbs ar katru skolēnu. Ieguvēji ir un būs skolēni.

Šajā ziedu, mīlestības, labestības, siltuma, prieka un siltu, gaišu smaidu piepildītajā dienā visiem klātesošajiem un viņu ģimenēm izskanēja vēlējums : “Sadarbību, uzticēšanos, gaišas domas, mīlēt vienam otru un biežāk smaidīt, jo smaids ir kā saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro.”

Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi kā līdz šim! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

1.un 3.klases audzinātāja Sarmīte Ščucka