1. septembris

1000 – Svinīgais pasākums pie skolas 

1040 – Vecāku kopsapulce (dabaszinību kabinetā)

1040 – Audzināšanas stunda

1130 – Eksperimentālais teātris. Piedalās skolēni un vecāki (tautas namā)

1215 – Sāk kursēt skolēnu autobuss