Izlaidums – atvadas no skolas

Saulainā 10. jūnija pusdienlaikā Ķeipenes Tautas nams bija piepildīts ar ziediem, skolotāju un absolventu čalām, viesu smaidiem. Ik gadu jūnija vidū 9. klases absolventi pasaka paldies un atvadās no skolas, kurā iegūta pamatizlgītība.
Šogad Ķeipenes pamatskolu absolvēja 7 skolēni – Annija Augšpule, Anta Buģe, Marianna Dubjuka, Diāna Pavlova, Dzintra Vingre, Laura Plaude un Kārlis Blažēvičs. Visi skolēni sekmīgi nokārtoja valsts eksāmenus Latvijas vēsturē, angļu vai krievu valodā, matemātikā un latviešu valodā.
Absolventus uzrunāja gan skolas direktors Māris Siliņš, vēlēdams izvēlēties izglītību kā laimīgo loterijas biļeti turpmākajai dzīvei, gan pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis, katram absolventam pasniegdams grāmatu un ziedus. Ik gadu arī 8. klase sveic absolventus gan ar nopietniem, gan joku pilniem priekšnesumiem.
Arī klases audzinātāja Ieva Sala uzrunāja absolventus, pedagogus un vecākus, pasakoties par iegūto pieredzi pedagoģiskajā un audzināšanas darbā, vēlot absolventēm atrast SAVU ceļu ar sirds un prāta gudrību.
Absolventes arī bija parūpējušās par pateicībām un sveicieniem, demonstrējot video gan pašas par sevi, gan par skolotājiem, sveicot vecākus un skolotājus, kā arī atskaņojot kopīgu dziesmu, piedaloties iepriekšējā gada absolventiem Henrijam Augšpulam un Ernestam Circenim.
Vecāki bija sarūpējuši skolai dāvanu, kas turpmāk būs noderīga pagarinātās grupas bērniem un saturīgai starpbrīžu pavadīšanai ikvienam skolēnam, kā arī pateicībā uzrunāja ikvienu skolotāju, kurš absolventes izglītojis, vadījis un motivējis.
Izlaiduma ceremonijā piedalījās arī absolvenšu sākumskolas skolotājas Agita Zvaigzne un Daina Vilipsone, kurām tika izteikts īpašs PALDIES.
Pamatizglītības apliecību izsniegšanu skaistāku un emocionālāku darīja arī absolvenšu māsu un brāļu muzikālie priekšnesumi. Īpaši jāpasakas skolotājai Andrai Ločmelei, kura palīdzēja Voldemāra Augšpula, Dzintras un Evitas Vingru, Henrija Augšpula priekšnesumiem tapt!
Absolventes ieradās zālē un izgāja no tās E. Dārziņa “Melanholiskā valša” pavadījumā. Šī mūzika raksturo arī izlaiduma noskaņu – skaistu, saldsērīgu un sapņaini romantisku.

Ar vislielāko sirsnību klases audzinātāja Ieva Sala vēl absolventēm skaistu nākamo izglītības ceļu, kā arī izsaka lielu pateicību visiem mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrācijai, atsaucīgākajiem vecākiem, 8. klasei un tās audzinātājai Ritai Šķēlei, kā arī visiem, kas palīdzēja izlaidumam tapt un absolventēm piedzīvot skaisto izlaiduma dienu!