Pēdējais zvans

Saulainā, vēsā piektdienā, 12. maijā, 8. klases skolēni ar audzinātāju Ritu bija parūpējušies par skaistiem svētkiem 9. klases skolniecēm Antai, Annijai, Mariannai, Dzintrai, Laurai un Diānai.
Pēdējais zvans ik gadu maija vidū izskan visiem pamatskolas topošajiem absolventiem. Arī šogad 8. klases skolēni bija centušies, lai meitenes pārsteigtu ar dažādiem atjautības uzdevumiem, amizantiem pārbaudījumiem, skaistiem apsveikumiem dziesmā un dzejā. Katra absolvente svinīgā pasākuma vietā tika nogādāta ar skūteri!
Laikapstākļi bija burvīgi, lai topošās absolventes kopā ar audzinātāju Ievu laistu debesīs balonus ar savām vēlmēm un cerībām. Audzinātājai tieši šis moments bijis aizkustinājuma pilns.
Skolas direktors uzrunāja absolventes ar veiksmes vēlējumiem eksāmeniem, savukārt audzinātāja Ieva norādīja uz eksāmeniem kā tikai vienu no pirmajiem atspēriena punktiem mērķu sasniegšanai. 9. klasi sveica arī 1. klases skolēni
Pēc svinīgā pasākuma ar zvana skaņām 9. klase tika pavadīta uz klasi, kurā vecākus un skolotājus gaidīja torte, kafija un daudz atmiņu.
Katrai absolventei audzinātāja dāvināja mapi ar klases stundu darbiem, radošajiem darbiem dažādu konkursu ietvaros, avīzi “Ogres Vēstis Visiem”, kurā aprīlī parādījās publikācija par absolventēm. Meiteņu 4. klases audzinātāja Agita bija sagādājusi mapes ar sākumskolā veiktajiem darbiem.
Pārsteigums skolotājiem bija meiteņu veidotā filma par skolu un skolotājiem. Daudz labu vārdu un siltu atmiņu!
Paldies visiem, kas palīdzēja tapt šiem svētkiem skaistiem, īpaši – 8. klasei un audzinātājai Ritai, kā arī 9. klases vecākiem!

9. klases audzinātāja Ieva Sala