Vokālais ansamblis starpnovadu konkursos Ogrē.

Ķeipenes pamatskolas  ansamblis  šogad piedalījies 2 konkursos. Janvārī notika  mazo mūzikas kolektīvu/solistu konkurss (ar skaņu pastiprinošām iekārtām). Pasākums norisinājās Ogres kultūras centrā. Dalībniekus vērtēja  Ogres KC vokālās studijas „Svilpastes” vadītāja, komponiste Ilze Miezere, grupas „Colt” mūziķis Harijs Zariņš un pazīstamā dziedātāja Antra Stafecka.  Ansamblis 7 cilvēku sastāvā (Elizabete(2.kl.), Keila, Nikola(3.kl.), Daniēls, Annija(4.kl.),Kristīne, Evita(5.kl.)) konkursā ieguva I pakāpi. Elizabete Ločmele piedalījās arī kā soliste un ar sniegavīra dziesmu no mūzikla” Ledus sirds” ieguva III pakāpi!

Februāra beigās ansamblis mazliet kuplākā skaitā piedalījās starpnovadu vokālās mūzikas konkursā ”Balsis”, kas norisinās visā Latvijā. Katram kolektīvam bija jādzied 2 dziesmas: latviešu tautasdziesmas apdare a cappella un obligātā dziesma- komponista Andra Sējāna speciāli  konkursam rakstīts jaundarbs. Šoreiz žūrijā bija Mārīte Puriņa- Latvijas Nacionālā kultūras centra vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja, vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētāja; Dace Bula- dziedātāja, komponiste, vokālais pedagogs un Ilze Miezere. Dziedātājiem šis bija nopietns pārbaudījums. Konkursu klausījās un novērtēja citu ansambļu dziedātāji un vadītāji. Žūrija priekšnesumus  vērtēja pēc dažādiem kritērijiem  – dziedāšanas, muzikalitātes, artistiskuma, kopiespaida… Šajā konkursā mūsu skolu pārstāvēja Elizabete(2.kl.), Keila, Liene(3.kl.), Sanija, Daniēls, Annija(4.kl.),Marta, Kristīne, Evita(5.kl). Dziedātāji startēja pārliecinoši, ar smaidu sejā (neskatoties uz satraukumu) un ieguva II pakāpi. Vērtīga iegūtā pieredze, kā arī iespēja redzēt un dzirdēt citu ansambļu priekšnesumus un katrs no tiem bija ļoti labi sagatavots, atšķirīgs, interesants.

Pateicība  Tautas nama darbiniekiem par iespēju mēģināt pie jaunajiem mikrofoniem. Paldies  Maritai, Santai, Inesei par tērpiem, tērpu sagatavošanu, bet jo  īpaši Maritai par klātbūtni, līdzjušanu un visāda veida palīdzību konkursa dienā!

Paldies mīļajiem vecākiem un skolotājiem par atbalstu!

Paldies dziedātājiem par ieguldīto darbu un izturību!

Skolotāja Andra Ločmele