Mūsu skolēniem labi panākumi skolēnu skatuves runas konkursā Ogrē!

Uz skatuves runas 1.kārtu Ogres kultūras centrā no Ķeipenes pamatskolas  tika izvirzīti 2 skolēni, kas aizstāvēja skolas godu novada konkursā:

3.klases skolniece Keila Reinholde un 4.klases skolnieks Daniēls Ločmelis,  kas tika atzīti par uzvarētājiem un labākajiem skolas konkursā.

Skaists rīts, bet satraukuma pilns Ogrē , kur norisinājās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Konkursam vajadzēja sagatavot un norunāt vienu prozas un vienu dzejas darbu  (literārie uzvedumi, literārās kompozīcijas, miniatūras, skeči, lugu fragmenti u.c.). Darbi bija tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas bija:

  • es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.;
  • veltītas 2017.gadā ievērojamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem.

Dalībniekus vērtēja vecuma grupās:

  • 1.klases grupa;
  • 2.-3.klašu grupa;
  • 4.-6.klašu grupa.

4.klases skolnieks Daniēls Ločmelis ieguva 2. pakāpes diplomu, bet 3.klases skolniece Keila Reinholde – 3.pakāpes diplomu. APSVEICAM!!!

Paldies visām latviešu valodas skolotājām, kas sagatavoja skolēnus skatuves runas konkursam gan skolas, gan novada konkursam, kā arī, protams, apsveicam visus dalībniekus ar gūtajiem panākumiem, piedalīšanos un pieredzes gūšanu šāda veida konkursos!