Dejotāju svētkos Cēsīs

18.marta rītā pie Tautas nama pulcējās glīti saposti puiši un meitenes, lai dotos uz vienu no skaistākajām Vidzemes pilsētām- Cēsīm, kur norisinājās tradicionālais sarīkojuma deju festivāls „Reveranss 35”, un piedalītos tajā. Pirmoreiz Ķeipenes pamatskolas SDK startēja ar nosaukumu „ Saulstariņi”, kura autore ir Lienīte Ozoliņa.

Trīspadsmit 2.-5.klašu audzēkņi, sporta deju dejotāji, dejojot 8 pāros, tiesnešu vērtējumam demonstrēja 5 dejas- lēno valsi, fokstrotu, kvikstepu, ča-ča-ča un džaivu.

Saņemot ļoti skaistas medaļas, diplomus un balvas, bērni uzzināja, ka visus 18 dejotāju pārus (8- mūsējie) organizatori apbalvoja, sadalot trīs  vietās- 1., 2., 3.

No ķeipeniešiem  trešo vietu neieguva neviens.

Otrās vietas diplomus saņēma Keila Reinholde(3.kl.) ar abiem partneriem – Ralfu Ozoliņu (3.kl.) un Leo Grosbergu(3.kl.), Nikola Jermacāne (3.kl.) , dejojot pārī ar brāli- Sandiju Olti(2.kl.), kā arī ar Māri Jansonu( 5.kl.).

Pirmās vietas diplomi tika Bruno Bombānam (3.kl.) ar partneri Lieni Ozoliņu(3.kl.), Daniēlam Ločmelim (4.kl.) ar partneri Saniju Tombergu(4.kl.), Kristeram Spārniņam(3.kl.) ar Lieni Ozoliņu(3.kl.). Visvairāk punktus kopvērtējumā ieguva un ierindojās tabulas augšgalā Kristers Bebrs (5.kl.) ar partneri Aleksandru Lepsi(3.kl.).

Dejotāji kopā ar vecākiem vēroja citu, dažādu vecumu un līmeņu dejotāju sacensības, kā arī ļoti skaistus paraugdemonstrējumus.

„Paldies !” gribu teikt visiem dejotājiem, ka arī brīvdienās pastrādājāt,  skaisti nodejojāt, dejotāju vecākiem -par sapostiem , jaukiem bērniem un atbalstu, īpaši -Lienītes, Keilas, Nikolas un Kristera Spārniņa mammām un Sanijas māsai par atsaucību, piedaloties festivālā.

„Saulstariņu” meitenes un skolotāja saka vissirsnīgāko „Paldies !” arī Aleksandras tētim Kristapam par skaistajiem tērpiem, kuros dejotājas izskatījās ļoti jaukas. „ Dots devējam atdodies!”.

Atkal vieni skaisti deju svētki aizvadīti, gūstot prieku, gandarījumu par paveikto un pieredzi. Būs nākošie! 1.maijā labākie pāri Starptautiskās Dejas Dienas ietvaros piedalīsies sacensībās „ Deju Zvaigznītes 2017” Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā, maijā  būs arī deju festivāls Madlienā un „Ķeipenes Valsis”, protams, pie mums, Ķeipenes TN.

Vēlot dejotājiem dejotprieku un līdzjutējiem skatītprieku,

„Saulstariņu” skolotāja Daiga.