Noslēgusies projektu nedēļa

Ik gadu februārī Ķeipenes pamatskolā notiek projektu nedēļa, kurā visu projektu veidošanas ciklu – no plānošanas līdz pat prezentēšanai – realizē 2.-8. klases skolēni.

Visu klašu skolēnus vērtēja 9. klases skolnieces Annija Augšpule, Diāna Pavlova un Anta Buģe, kā arī skolotāja Ieva Sala, Mairita Upeniece, Mārīte Šteinberga un Inta Oša.

2.-4. klašu skolēni ik gadu darbojas savas klases ietvaros, audzinātājas vadīti, radot pašu gatavotus savam vecumam un mācību saturam atbilstošus „produktus” – zīmējumus, aprakstus, rokdarbus u.c. 5.-8. klase, savukārt, darbojas pie pašu izvēlētiem tematiem un darbu vadītājiem, visu nedēļu veicot gan teorētisku, gan praktisku jautājumu izpēti, nedēļas noslēgumā to prezentējot pārējiem skolēniem un skolotājiem.

2.klase darbojās temata „Iepazīsti kokus!” ietvaros, pētot Latvijā augošus kokus, to izmantošanu sadzīvē, attēlošanu tautasdziesmās, pasakās, fotogrāfijās. Bērni bija izveidojuši mapītes par dažādiem kokiem, atjautības spēles un pat veikuši eksperimentus ar dzijas krāsošanu dažādu koku mizu novārījumos. Šai klasei žūrija iedeva maksimālo punktu skaitu – 10.

3.klase darbojās projekta „Mēs, mūsu talanti un vaļasprieki” ietvaros, savā klasē ikvienam interesentam demonstrējot skolēnu gatavotus amatniecības darinājumus – traukus, apgleznotus stikla svečturus, papīra un sauso ziedu kompozīcijas, koka medaļas, svečturus un pašu lietas aromātiskas sveces. Skolēni šajā nedēļā devās arī uz Ģimenes atbalsta centru Ogrē. Arī šai klasei žūrija vienbalsīgi deva maksimālo punktu skaitu – 10.

4.klase parādīja ļoti nopietnu un ievērības cienīgu „produktu” – spēli „Izzini Latviju!” kā veltījumu Latvijas simtgadei. Katrs skolēns bija strādājis pie konkrētas jautājumu grupas, piemēram, Ogres novads, tradīcijas un kultūra, Latvijas vēsture u.c. Spēle tika demonstrēta, ļaujot to izmēģināt ikvienam interesentam, izskaidrojot noteikumus, kas bija pārdomāti un saistoši. Prieks, ka paši skolēni radījuši spēli, kuru var izmantot ikviens skolotājs mācību procesā! Arī šai klasei tika žūrijas vienbalsīgs „10 punkti”.

Lielo klašu grupā šogad tika veidoti 6 projekti dažādos tematos, taču visus vienoja viens vadmotīvs – Ķeipenes izpēte Latvijas simtgades kontekstā.

1.skolēnu grupa skolotāju Andras Ločmeles un Signes Gertneres vadībā prezentēja projektu „Klausies, dziedi, saceri!”, pulcējot skolēnus no 5. līdz 8. klasei. Skolēni atskaņoja pašu sacerētus skaņdarbus, kopā ar auditoriju dziedāja latviešu tautas dziesmu, parādīja mūzikas ciešo saistību ar vizuālo mākslu, iedvesmojoties no tādiem komponistiem kā K. Lācis, R. Pauls, G. Pelēcis, grupas „Instrumenti” u.c. Šī darba grupa ieguva 18 punktus no maksimāli iespējamiem 22.

Nākamā grupa skolotājas Ievas Salas vadībā bija 5. un 7. klases skolēni ar projektu “Ķeipenes pamatskola sociālajos tīklos”. Šis projekts pētīja informāciju par skolu dažādos pašlaik populāros sociālajos tīklos, analizēja informācijas saturu. Projekts ieguva 17 no 22 punktiem.

Daudz skolas tradīciju un fotogrāfiju pētīja skolēni skolotājas Skaidrītes Rušiņas vadībā projektā “Skolas tradīciju vēsture fotogrāfijās”. Tika apskatītas gan vēl aktuālas, gan jau sen aizmirstas tradīcijas, apkopojot fotogrāfijas plakātos, albumos un elektroniskā formātā. Šai komandai žūrija piešķīra 19,5 no 22 punktiem.

Ar fotogrāfiju apkopošanu saistīts bija vēl viens projekts, kuru vadīja skolotāja Inese Grise, proti, “Ķeipene fotogrāfijās”. Prezentācijā tika demonstrētas fotogrāfijas “toreiz un tagad”, proti, zināmas vietas agrāk un pašlaik. Tika izveidota 15 minūšu gara foto filma ar visām skolēnu apkopotajām fotogrāfijām. Skolēni tās pētīja, mēģināja atpazīt Ķeipenes vietas, devās tās iemūžināt, lai varētu salīdzināt, kas mainījies. Projekts ieguva 19 no 22 punktiem.

Interesants un īpaši aizraujošs temats puišiem bija skolotāja Māra Siliņa vadītais “Automodelisma vēsture Ogres novadā”. Vairāki 6. un 7. klases puiši pētīja automodelisma vēsturi un attīstību līdz mūsdienām Latvijā, devās intervēt šīs jomas entuziastus Madlienā un Limbažos, kā arī paši piedalījās sacensībās. Šim projektam žūrija piešķīra 14 no 22 punktiem.

Projekts, kas izpelnījās nedalītu publikas atzinību un atbalstu, bija skolotāja Aigara Jauča vadītais “Rotaļlietas Ķeipenes bērnudārzam”, kas tiek attīstīts nu jau otro gadu, iepriecinot pagasta mazākos iedzīvotājus ar skolēnu gatavotām koka rotaļlietām. Skolēni ne vien paši tās gatavo, bet arī veido dizainu, domā par drošības aspektiem un bērnu attīstības veicināšanu. Šim projektam tika 18,5 no 22 punktiem.

Paldies par ieguldīto darbu visas nedēļas garumā visiem skolotājiem un skolēniem!