Skolēnu pašpārvaldes tiekas Madlienā

Diviem cilvēkiem no Ķeipenes skolēnu pašpārvaldes bija iespēja braukt uz pašpārvalžu semināru, kas tika organizēts 25.novembrī Madlienas vidusskolā. Manuprāt, šis pasākums bija ļoti labi sagatavots. Šajā pasākumā varēju iegūt daudz zināšanas par pasākumu vadīšanu, par to sagatavošanu. Domāju, ka pasākumu vadīšana šajā seminārā nebija tā galvenā, jo uzzināju arī par to,kā attīstīt, izveidot savu uzņēmumu. Svarīga, manuprāt, bija arī komunicēšana, jo šajā pasākumā iepazinu diezgan daudz jaunus cilvēkus. Protams, bija no sākuma grūti iejusties starp šiem cilvēkiem,jo nepazinu viņus.
Šis pasākums manī pamodināja vēlmi rīkot vēl vairāk pasākumu, konkursu, koncertu, aktivitātes. Tagad man ir daudz ideju visādiem pasākumiem skolā,klases vakariem, iespējams, arī ārpusskolas pasākumiem. Uzskatu, ka šis seminārs bija nepieciešams.
Šī semināra vadītāja Maija spēja mani pārliecināt par to,ka,ja kaut ko vēlos darīt, īstenot, nevajag baidīties,vajag iet un darīt,īstenot savus plānus un sapņus, parādīt citiem, ka es varu!
Es vēlētos, lai būtu šādi pasākumi vismaz divas reizes gadā, jo ir ļoti interesanti sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, varam katrs dalīties savā pieredzē, apmainīties ar idejām, izteikt savu viedokli par dažādām lietām un iepazīt vienam otru.
Saku lielu paldies par to, ka sniedza man šādas zināšanas,jo zinu,ka man tās noderēs nākotnē!

Samanta Svētiņa, 8. klase

Papildinformācija par pasākumu  http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=234069