Mārtiņdienas tirdziņš

 10.oktobrī mūsu skolā notika jau tradicionālais Mārtiņdienas tirdziņš, kuru uzsāka 9. klases meitenes ar raganu un tirgus sievu priekšnesumu, kurā meitenes izpētīja tirdziņa piedāvājumu, piedāvāja izzīlēt nākotni un pareģoja tirgotāju veiksmi.

Skolēni bija atsaucīgi – piedalījās gan pirkšanā, gan pārdošanā. Tirgotāji bija sagatavojuši našķus, dzērienus, pašizgatavotus mājas dekorus un jaukus nieciņus. Pircēji gandrīz vai visu bija izpirkuši. Pircēju vidū redzēja gan skolēnus, gan skolotājus, gan Ķeipenes iedzīvotājus

Tirdziņš bija izdevies! Paldies visiem, kas bija atsaucīgi!

Skolēnu pašpārvalde