Skolotāju diena

Piektdien, 30. septembrī,  Ķeipenes pamatskolā atzīmējām Skolotāju dienu. Skolotāji ir mūsu otrie vecāki, draugi, kam var izklāstīt savu nelaimi un ar ko pasmieties, bet pats galvenais, tie ir cilvēki, kas mums iemāca, kas palīdz izkopt mūsu prasmes un kas ievada mūs dzīvē. Bez viņiem mēs nebūtu tik zinoši un prasmīgi.

Dienu iesākām ar to, ka sagaidījām skolotājus ar skaistām saulespuķēm. Pirmajā mācību stundā savu darbu veica skolotāji, bet otrajā mācību stundā vadību ņēma 9. klase un skolēnu līdzpārvalde. Stundā skolēni gatavoja skolotājiem dāvanu – “Laimes ziedu“.

Trešajā  stundā 9. klase bija sagatavojusi pasākumu skolotājiem un skolēniem. Pasākums sākās ar pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Sirsoņa uzrunu, kurā viņš uzdāvināja medus podu gan skolotājiem, gan skolēniem aukstām dienām, un paziņoja, ka skola tiks slēgta, ja vien skolotāji izpildīs uzdevumus. Svinīgi nododot skolas atslēgu 9. klasei, uzdevumi varēja sākties.

Skolotāji tika sadalīti 3 komandās – teātra, vokālajā un dejošanas pulciņā.

Teātra pulciņam bija jāizspēlē skečiņs “Kā 9. klase eksāmenu nenolika”, pēc šī priekšnesuma daudzi saprata, ka mūsu skolotāji ir ļoti labi aktieri. Priekšnesuma laikā varēja dzirdēt smieklus, jo teātris tiešām bija izdevies.  Vokālajam pulciņam bija jādzied ļoti populāra dziesma pusaudžu vidū – Transleiteris “Dejo “, ko viņi izdarīja ļoti dzīvespriecīgi un atraktīvi. Bet dejošanas pulciņam bija “jāuzkurina” publika, varētu pat teikt, ka notika mazā skolas diskotēka 3 minūšu garumā, jo dejoja visi. Pēc katra priekšnesuma bija ļoti skaļas ovācijas.

Godam varam teikt, ka uzdevumu visas komandas bija veikušas teicami, skolotāji ieguva skolas atslēgu.

Pēc uzdevumu veikšanas skolotāji ieguva balvas no saviem skolēniem – ziedus, “ Laimes ziedu” un plakātus ar skolēnu domām par katru skolotāju (pēc skolotājas Daigas Bombānes iniciatīvas).

Paldies skolotājiem par labu garastāvokli un atraktivitāti, skolēniem par sarūpētajām dāvanām!

  1. klases skolnieces, viņu audzinātāja Ieva Sala un skolēnu pašpārvalde