Milžu takas izstaigājuši visi Ķeipenes skolēni

Visu pagājušo nedēļu, baudot vēl saulainos un siltos laikapstākļus, Ķeipenes 1.-9. klašu skolēni devās uz Ogres Zilajiem kalniem izmantot Ogres novada domes dāvāto dāvanu karti – 2 stundu gājienu kokos iekarināmo trošu trasē “Milžu taka”.
Trases veikšana prasīja drosmi, spēku, izturību un savu baiļu pārvarēšanu.
Katrs skolēns tika nodrošināts ar karabīni un piesaisti trosei visas trases garumā, tāpēc nebija pamata satraukumam par drošību. Takas instruktori – atraktīvi jauni puiši – katru skolēnu ekipēja, iedrošināja un nepieciešamības gadījumā arī “nocēla” no trases.
Katram dalībniekam bija jāiziet vismaz mazais trases loks, savukārt veiklākie un drosmīgākie pārbaudīja spēkus arī vidējā un “melnajā” trasē, kas prasīja izturību, fizisku sagatavotību. Prieks, ka liela daļa skolēnu nebaidījās veikt tieši šo trasi!
Prieks par baiļu pārvarēšanu un koku takas apgūšanu rotāja katra skolēna seju pēc brauciena.
Par to Ķeipenes skola pateicas Ogres novada domei, šoferim Didzim, klašu audzinātājiem, vecākiem, kas devās līdzi, bet īpaši – 8. klases skolēniem, kuri devās līdzi pašiem mazākajiem, lai tos iedrošinātu un palīdzētu pieveikt trasi.

Lai Milžu takās iegūtā drosme un baiļu pārvarēšana palīdz ikdienas skolas gaitās!