Ķeipenes pamatskolas direktora apsveikums Zinību dienā!

Godātie skolēni! Godātie pedagogi un tehniskie darbinieki! Godātie bērnu vecāki!

Pirmā skolas diena – Zinību diena – tie ir svētki pirms jauna darba cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās. Mācību gads ir kārtējais atskaites posms ne tikai tiem, kas mācās, bet arī tiem, kas dod zināšanas, un tiem, kas gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un studētu.

Mīļie skolēni! No jums pašiem būs atkarīgs tas, vai šis mācību gads kļūs par vēl vienu pakāpienu pretim jūsu panākumiem.

Mēs dzīvojam laikā, kad pasaule kļūst aizvien pieejamāka un iespēju – aizvien vairāk. Mūsdienās valsts vislielākā bagātība ir cilvēki un to talanti. Vislielāko uzplaukumu piedzīvo tās valstis, kuras savus talantus spēj labāk attīstīt un noturēt. Šajā ziņā Latvija ir ļoti bagāta valsts, un daudzās jomās sportā, zinātnē un uzņēmējdarbībā veiksmīgi konkurējam ar pasaules lielvarām visaugstākajā līmenī. Tas ir iespējams, pateicoties zinātkārei, radošumam un vēlmei sevi pilnveidot un sasniegt aizvien augstākus mērķus. Šīs ir vērtības, kas mums jātur godā.

Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība, kuras krāšana ir labākais no investīciju veidiem esošo un nākamo paaudžu konkurētspējā. Šobrīd Latvijas izglītības spožākās vizītkartes ir mūziķi, mākslinieki un mediķi, par kuru talantu un izcilajām zināšanām ir gatavas maksāt daudzas no pasaules turīgākajām valstīm. Mēs varam būt par to lepni un vienlaikus tas liek mums apzināties izglītības un izglītošanās vērtību, ja vēlamies savu valsti redzēt attīstītāko un bagātāko vidū.

Vēlu skolotājiem un vecākiem pacietību un aizrautību, jo tieši jūs savos bērnos, skolēnos spējat iedegt prieku par atklājumiem, iemācīt kritisko domāšanu un nostiprināt tiekšanos pēc izcilības.