1. septembris

Skolas sirdspuksti ir skolēni,Attēlu rezultāti vaicājumam “rudens ziedi asteres”

Bet skolas stiprums – skolotāji.

Ķeipenes pamatskola gaida savus audzēkņus un vecākus

 1.septembrī plkst. 9.00

900 – Svinīgais pasākums pie skolas (lietus gadījumā sporta zālē)

950 – Vecāku kopsapulce (dabaszinību kabinetā)

950 – Audzināšanas stunda

1040 – Audzināšanas stunda kopā ar vecākiem

1130 – Organizatoriskas dabas aktivitātes

1200 – Sāk kursēt skolēnu autobuss