Jauna ceļa un iespēju priekšnojautās

11.jūnija vakars bija īpašs desmit Ķeipenes pamatskolas beidzējiem un viņu vecākiem. Skolas pedagogi, astotās klases meitenes, viņu audzinātāja un, jo īpaši, skolotājs Aigars Jaucis bija ar atbildību, izdomu un mīlestību gatavojušies, lai šis vakars kā neizdzēšama atmiņa iegultu absolventu, viņu vecāku un pasākuma viesu sirdīs. To akcentēja arī direktors savā uzrunā: “Paldies, absolventi, par šiem kopīgajiem skolas gadiem. Mācot jūs, arī mēs, pedagogi, guvām – gan lepnumu un prieku par jūsu veiksmēm, gan sirmus matus par blēņām un neveiksmēm. Paldies, vecāki, ka esat izaudzinājuši tik jaukus devītos, tagad jau absolventus, ka taisni žēl šķirties. Tomēr mēs – – skolas pedagogi – esam droši par saviem beidzējiem, jo viņiem ir šajos deviņos gados iedotās trīs pašas svarīgākās līdzi ņemamās lietas: gudrība, mīlestība un drosme. Lai jums veicas un piepildās vispārdrošākās ieceres un sapņi!”

Māris Siliņš