Skolotāji veido radošās darbnīcas “Ogres ritmos”

Sestdien, 4. jūnijā, Ogrē norisinājās festivāla “Ogres ritmos” pasākumi – jaunu grupu un vokālistu konkurss, bērnu ansambļu priekšnesumi, muzikāli-teatrālas izrādes, pirmsskolas vecuma bērnu velobrauciens, kā arī visu novada skolu organizētas radošās darbnīcas festivāla jaunākajiem apmeklētājiem.
Arī Ķeipenes pamatskolas skolotājas – Signe Gertnere, Andra Ločmele, Sarmīte Ščucka un Ieva Sala – piedalījās darbnīcu veidošanā, piedāvājot bērniem gleznot mandalu, salikt savu vārdu no auduma burtiem, likt puzles ar Ķeipenes ievērojamāko vietu skatiem, kā arī veikt citus izglītojoši-attīstošus uzdevumus, par kuriem saņēma arī nelielu balvu – konfekti. Bērni labprāt un aktīvi pildīja visus uzdevumus, savukārt viņu vecāki interesējās par puzlēs redzamajām Ķeipenes vietām, īpaši – par S. Eizenšteina kino muzeju.
Diena bija izdevusies, pašiem skolotājiem baudot festivāla pasākumus, kā arī sniedzot prieku Ogres bērniem.

Paldies par dalību, idejām un to realizēšanu visiem iesaistītajiem skolotājiem, Ogres novada Izglītības pārvaldei, šoferim Didzim, kā arī Ķeipenes tautas nama vadītājai Inesei Daugavietei par puzļu nodrošināšanu!

Ieva Sala