Pēdējais zvans – ar prieku un skumjām

Saulainā un ziedošā piektdienā, 13. maijā, pie skolas pulcējās visi Ķeipenes skolas skolēni, skolotāji un 9. klases skolēnu vecāki, lai sveiktu desmit topošos absolventus Pēdējā zvanā.
Kā vienmēr, 9. klasi pēdējā mācību stundā ievadīja paši mazākie – pirmklasnieki, pasniedzot arī dāvaniņas un ziedus. Skolēniem mērķtiecību, atbildības sajūtu un veiksmi eksāmenos vēlēja arī direktora vietniece audzināšanas darbā Ieva Sala un klases audzinātājs Aigars Jaucis.
Pārsteigumu visiem klātesošajiem sagādāja paši devītie, nospēlējot un nodziedot savu versiju Europe skaņdarbam “Final Countdown“, īpašu sajūsmu klausītājos radot, nodziedot pantiņu latviešu valodā par eksāmenu tuvošanos un obligātajām konsultācijām pie bargākajiem skolotājiem.
Katru gadu Pēdējā zvana ceremoniju plāno un realizē 8. klase. Arī šogad 8. klases meitenes uzņēmās vest 9. klasi cauri pamatskolas laikam ar dažādu uzdevumu palīdzību. Pirmajā pieturā devītajiem bija jāatceras, kā dienu sāka skolotāja Daiga Bombāne savās stundās, otrajā pieturā gan meitenēm, gan zēniem bija jāliek lietā mājturībā iegūtās zināšanas, lai uzšūtu burtus “Ķeipene” uz krāsaina auduma. Trešā pietura, savukārt, bija ķīmijas stunda pie Annijas, kur devītie pēc norādēm jauca dažādas vielas, iegūstot putojošu pārsteigumu.
Ceremonijas noslēgumā tika dots vārds sveicējiem – citiem skolēniem, kuri gan skaitīja anekdotes, gan tulkoja skolēnu vārdu nozīmi, gan kautrīgi pasniedza pašu salasītus ziedus.
Svinības turpinājās devītās klases telpās, kur vecāki un skolotāji dalījās atmiņās par klasi, Skolotāji atzina, ka dažus skolēnus labprāt atstātu uz otru gadu viņu mācību sasniegumu un radošo spēju dēļ. Skolotāja Daiga Bombāne norādīja, ka tik muzikāla klase līdz šim Ķeipenes skolā nav bijusi. Klases audzinātājs Aigars Jaucis, savukārt, pateicās skolēniem par viņa audzināšanu (un ne otrādāk). Matemātikas skolotāja Inese Grise devītajiem atgādināja par pasakām un gleznām, kas veidotas matemātikas stundās.
Šī devītā klase pavisam drīz tiksies pēdējā svinīgā pasākumā Ķeipenes skolā – izlaidumā, taču līdz tam ir jāpārkāpj augstam slieksnim – eksāmenu slieksnim. Jau 18. maijā sāksies pirmais eksāmens.

Vēlam veiksmi, asu prātu, attapību un nopietnu attieksmi eksāmenos!

Paldies visiem šīs klases bijušajiem audzinātājiem – Mārītei Grīnhofai, Baibai Sīmanei, Andrim Upeniekam un Aigaram Jaucim!
Paldies visiem mācību priekšmetu skolotājiem par šīs klases izaugsmes un mācību sasniegumu veicināšanu!
Paldies visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem par gādību, nodrošinot skolēniem mājīgu un tīru vidi, un gardas pusdienas!
Paldies vecākiem!
Paldies pašiem skolēniem par labām un raibām atmiņām, ko esat sagādājuši!

Ieva Sala