Mēs dejojam!!!

19. martā Ķeipenes pamatskolas sporta dejas dejojošie 16 bērni- 8 puiši un 8 meitenes kopā ar skolotāju Daigu un vecāku – līdzjutēju grupu devās uz Cēsīm, lai piedalītos Sporta deju festivālā ” Reveranss- 2016″.
Festivāls iesākās ar dejotāju un tiesnešu parādi. Dejotāji sacentās dažādu vecumu un līmeņu grupās, dejojot 2, 4, 6 vai 8 dejas. Skatītāji varēja vērot spraigas sacensības un deju paraugdemonstrējumus.
Ķeipenieši, dejojot 4 dejas- lēno valsi, marša fokstrotu, ča-ča-ča un džaivu, izpelnījās labu tiesnešu vērtējumu, smaidus, uzslavas, skatītāju aplausus. Arī līdzi atbraukušie vecāki ( Bruno atbalstīja visa ģimene! Ločmeļu ģimene, pilnā sastāvā, uzmanīgi sekoja līdzi abu bērnu- Elizabetes un Daniēla dejotprasmei.) bja priecīgi par savu bērnu parādīto sniegumu.
Visi bērni bija skaisti saposti. Paldies par to vecākiem!
Sacensībās ir ļoti svarīga ne tikai dejotprasme, laba ritma izjūta, stāja, partnerība, bet arī māka tikt galā ar uztraukumu un labi atcerēties visu mācīto.
Dejotājus vērtēja 9 tiesneši- ritmu, stāju, pēdu, kāju, roku darbību, figūru pareizu izpildi, vizuālo noformējumu.
Savā grupā visi dejotāji tika novērtēti pēc punktiem, sarindojoties 3 vietās.
3. vietā –
Ralfs Gunis Ozoliņš – Keila Reinholde
Rinalds Gradovskis – Dana Rokola
Kristers Spārniņš – Liene Emīlija Ozoliņa
2. vietā –
Kristers Bebris – Aleksandra Lepse
Ralfs Gobiņš – Nikola Anna Jermacāne 1. vietā –
Māris Jansons – Kristīne Andrejeva
Bruno Bombāns – Elizabete Ločmele
Daniēls Ločmelis – Signe Liepa
Bruno Bombāns – Liene Emīlija Ozoliņa Visaugstāko punktu skaitu ieguva Bruno ar partneri Lieni. Viņi nopelnīja arī daudzu skatītāju un treneru atzinību.
Visi dejotāji saņēma skaistas medaļas, diplomus un sponsoru sarūpētās balvas. 14. maijā visi dejotāji varēs piedalīties Madlienā, sacensībās ” Madlienas pavasaris- 2016″ un maija beigās, mācību gada noslēgumā dejos Ķeipenē.
Lai dejotprieks arī turpmāk mazliet paceļ spārnos un iedod prieku lidot!