Ķeipenes skolēni plūc laurus novadpētniecisko darbu konkursā Ogrē

Trešdien, 23. martā, norisinājās Ogres novada novadpētniecisko darbu konkursa fināls – apbalvošanas pasākums, kura laikā tika apbalvoti godalgoti darbi, kā arī izsniegtas atzinības visiem dalībniekiem. Kā vienmēr, konkurss norisinājās 2 grupās – 5.-6. klašu un 7.-9. klašu grupā. Šogad kopējais konkursam iesniegto darbu skaits bija 33. Darbus izskata un recenzē gan novada speciālisti (kultūras, vēstures, veselības aprūpes, banku sektora u.c. jomās), gan novada skolotāji.

Šis bija īpašs gads tieši Ķeipenes pamatskolai, kuras skolēni 5.-6. klašu grupā ieguva pirmās divas vietas:

1. vieta Paulai Ilvai Upeniecei un viņas darba vadītājai Ievai Salai par darbu “Interaktīva spēle par ievērojamiem cilvēkiem Ķeipenes pagastā”;

2. vieta Diānai Kalvai un viņas darba vadītājai Inesei Grisei par darbu “Biškopība kā vaļasprieks un ienākumu avots“.
Atzinību godam nopelnīja arī 9. klases skolēns Ernests Valts Circenis par darbu “Ķeipenes pagasta tautas nama vēsture”.

Skolēnus un skolotājus sveica Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības jautājumos I. Tamane, kā arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja S. Grunte. Muzikālus sveicienus sagādāja Ogres Mūzikas skolas audzēkņi.

Apsveicam!