Skolēnu dāvana bērnudārza “Saulīte” bērniem

Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa mūsu skolā. Šajā mācību gadā projektu nedēļas viena no  tēmām bija veltīta Ķeipenes pagasta bērnudārzam, vadīja skolotājs Aigars Jaucis. Tā atkal bija lieliska iespēja radīt prieku gan sev gan mūsu mazajiem brāļiem un māsām kas vēl savas gaitas veic saulainajā un draudzīgajā bērnudārzā „Saulīte”.

Pie patīkamiem brīžiem tiek minēta projekta „Rotaļlietas bērnudārzam” izvirzītā mērķa un uzdevuma sasniegšana, proti, nedēļas laikā gatavoto rotaļlietu pasniegšana bērnudārza audzēkņiem, kas ar lielu sajūsmu uzņēma skolas skolniekus un ar lielu prieku pieņēma viņiem no koka gatavotās rotaļlietas.

Savu veikumu skolēni lieliski prata parādīt arī pārējiem – projektu prezentācijas izvērtās par ļoti interesantu, saturīgu un klātesošos saistošu priekšnesumu.

Atkal tika pierādīta patiesība, ka ne tikai ir patīkami saņemt, bet arī dot. Tā mūsu projekta autori un īstenotāji pagatavoja neticami augstas kvalitātes rotaļlietas no koka, kas protams nebūtu iespējams bez skolas direktora atbalsta, lieliskā mājturības klases aprīkojuma un labi organizētā komandas darba.

Arī klašu audzinātājam projektu darbs bija laba iespēja tuvāk iepazīt savus audzēkņus – viņu sagatavotību patstāvīgam pētnieciskam darbam, prasmi strādāt grupā, izteikt savu viedokli, apkopot un sistematizēt paveikto, izvērtēt savu un komandas darbu.