Barikādēm – 25

Barikāžu laiku pieminot, Ķeipenes pamatskolas skolēni veidoja radošos darbus par tēmu “Neaizmirsti”. Skolā izveidota radošo darbu izstāde.

Ar lielu interesi skolēni klausījās Barikāžu dalībnieku Viļņa Sirsoņa, Dzintara Ezerkalna, Daigas Bombānes emocionālajā atmiņu stāstījumā.

Pie kopīgā ugunskura – 9.klases zēnu un skolotāja Aigara Jauča iekurta – visi skolēni, skolotāji, pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis, barikāžu dalībnieki Didzis Ošenieks, Daiga Bombāne, Inese Daugaviete, Andra Ločmele iejutās barikāžu laika notikumos. Bērni iededza katrs savu pagalīti par tuviniekiem, kuri piedalījās Vecrīgas, Zaķu salas nosargāšanā. Skanēja kopīgi dziedātas dziesmas, ugunskurā cepās desiņas.