Ķeipenes pamatskolas “Talantu šovs”

13.novembrī, piektdien, Ķeipenes tautas namā notika Ķeipenes pamatskolas talantu konkurss, kuru rīkoja 8. klases meitenes. Konkursā piedalījās 21 dalībnieks no 1. līdz pat 9.klasei, sniedzot 10 muzikālus un humoristiskus priekšnesumus.

Katrs dalībnieks tika apbalvots dažādās nominācijās:

  • skolotāju iecienītākais priekšnesums – Evitai Vingrei no 4. klases ar dziesmu ‘’Divi Eņģeļi ‘’;
  • skatītāju favorīti – visa 7. klase ar humora šovu;
  • visaizkustinošākais priekšnesums – Samantai Svētiņai no 7. klases;
  • visdrosmīgākais priekšnesums – Ancei Sirsonei un Dārtai Kalniņai no 9. klases;
  • visnopietnākais priekšnesums – Paulai Ilvai Upeniecei no 6. klases;
  • vissirsnīgākais priekšnesums – Aleksandrai Lepsei no 2. klases;
  • vislīksmākais priekšnesums – Rinaldam Gradovskim no 4. klases;
  • vispatriotiskākais priekšnesums – Krišam Karotkijam un Voldemāram Augšpulam no 5. klases;
  • vismīļākais priekšnesums – Lienei Emīlijai Ozoliņai no 2. klases;
  • visoptimistiskākais priekšnesums – Sanijai Līvai Daugavietei no 3. klases.

Pēc konkursa konkursa organizatoriem un dalībniekiem bija iespēja nosvinēt panākumus ar našķiem un dziesmām!

Paldies dalībniekiem par drosmi, par to, ka parādija savu talantu! Paldies arī Ancei, Dārtai, Ernestam, Henrijam no 9. klases par koncertu pēc konkursa! Paldies skolotājiem Ievai , Aigaram, Andrai par palīdzību!