Mēs varam lepoties ar saviem skolotājiem

Šodien, 5. novembrī pirmo reizi Ogres novada pašvaldības vēsturē balvu “Gada skolotājs 2015” saņēma paši izcilākie, radošākie un pieredzes bagātākie pedagogi.

Svinīgo pasākumu savā raksturīgajā runas manierē, ar labu humora devu vadīja Valdis Melderis no Radio “Skonto”, iesākumā sarīkojot netradicionālu aptauju.

Kolēģi novada skolās un pirmsskolas audzināšanas iestādēs izvirzīja, viņuprāt, pašus radošākos pedagogus, kuri var pretendēt uz godu saņemt balvu kādā nominācijā. Videomateriālā visi klātesošie varēja pārliecināties, ko par viņiem saka audzēkņi un darbabiedri. Pavisam izvirzīja 70 pretendentus, un var droši apgalvot, ka katrs no viņiem ir pelnījis balvu. Ķeipenes pamatskolas administrācija un skolas padome izvirzīja četrus pedagogus-matemātikas skolotāju Inesi Grisi, sākumskolas un dabaszinību skolotāju Agitu Zvaigzni, sākumskolas un sociālo zinību skolotāju Daigu Bombāni kā arī angļu valodas skolotāju Ievu Salu.

Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā” uz skatuves nostājās žūrijas atlasītās laureātes – Dace Zemīte (Ogres Valsts ģimnāzija), Daiga Bombāne (Ķeipenes pamatskola), Olga Pudule (Ogres  sākumskola), Rimma Ivančenkova (Jaunogres vidusskola) un Gunita Bičule (Ogres 1. vidusskola).

Ikvienu darbu var paveikt atšķirīgi – iet pa iemītu taciņu vai meklēt ko jaunu, neparastu. Balva nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā” šogad aizceļo uz Madlienas vidusskolu, kur ģimenes tradīcijas turpina skolotāja Elita Atslēdziņa. Viņas tētis un mamma bija skolotāji, Elita Atslēdziņa ir šīs skolas absolvente. Ļoti patīkami, ka arī šajā nominācijā laureāte ir mūsu skolas skolotāja Ieva Sala.

Novada pedagogiem koncertu sniedza grupa “Framest”, bet paši izturīgākie noslēgumā mielojās ar svētku torti.