5.-9. klases skolēni iesaistās eTwinning projektos

Šogad Ķeipenes pamatskolā pirmo gadu notiek angļu valodas pulciņš kā interešu izglītības programma. Šīs programmas mērķis ir ne vien veicināt skolēnu angļu valodas veiksmīgu apguvi, iespēju lietot svešvalodu sadzīvē, bet arī iesaistīties starptautiskos virtuālos projektos “eTwinning”. Ķeipenes pamatskola šajā projektu platformā piedalās jau kopš 2013. gada, iesaistot skolēnus no 5. -9. klasei dažādu uzdevumu veikšanā – prezentāciju par skolu un valsti radīšanā, ceļotāja vārdnīcas veidošanā, aprakstu par sevi veidošanā. Tas viss ļauj skolēniem apgūt reālas prasmes angļu valodas izmantošanā, sarakstoties ar vienaudžiem citās ES valstīs, aprakstot un veidojot prezentācijas angļu valodā.

Šogad Ķeipenes pamatskolas 5.-7. klases skolēni paši izgudroja projekta tematu “Have No Fear. Lunch Is Here!” (“Nesatraucies. Pusdienas klāt!”), kurā vēlas dalīties ēdiena gatavošanas tradīcijās ar citu valstu skolēniem. Skolēni paši jau izplānojuši aktivitātes visam mācību gadam – recepšu grāmatas izveidi, foto un video uzņemšanu, gatavojot tradicionālus ēdienus, pasākuma organizēšanu skolotājiem un vecākiem, demonstrējot apgūto projekta laikā. Pašlaik skolēni aktīvi iepazīstas ar citiem projekta dalībniekiem un veido prezentācijas par sevi un skolu.

7.-9. klases skolēni, savukārt, šogad nolēmuši veidot projektu ar nosaukumu “Journey Through Cultures” (“Ceļojums kultūrās”). Viņu mērķis ir uzzināt daudz jauna par citu dalībvalstu paražām, kultūru, iedzīvotāju dzīvesveidu, kā arī izstāstīt par savējo. Arī šī skolēnu grupa izplānojusi aktivitātes visam mācību gadam un pašlaik iepazīstas ar citiem vienaudžiem no citām ES skolām.

Manuprāt, projektu metode ir vislabākā un vērtīgākā no visām mācību metodēm tieši tāpēc, ka māca skolēnus plānot, realizēt un izvērtēt savu darbību, būt patstāvīgiem un atbildīgiem par rezultātu, veikt daudzveidīgas aktivitātes, izmantojot svešvalodu, izmantot iepriekš apgūtās zināšanas reālajā dzīvē.

Vecāki, atbalstiet bērnus šajās aktivitātēs, skolotāji – izpalīdziet ar idejām, skolēni – izmantojiet iespēju darboties kopā ar vienaudžiem no visas Eiropas, lai sasniegtu savus mērķus!

Angļu valodas skolotāja Ieva Sala