Ķeipenes pamatskolā aizvadīta tēvu diena

11.septembrī Ķeipenes pamatskolā tika organizēta pēcpusdiena, veltīta Tēvu dienai. Un tēvi savas atvases nepievīla, jo kuplā skaitā apmeklēja šo pasākumu. Pēc īsas skolas direktora uzrunas pedagogu veidotajās astoņās pieturās iedegās īsts sacensības gars, tomēr ieguvēji bija visi, kas piedalījās un sajuta tēva plecu.