Ikgadējā sēņu izstāde skolā

Ķeipenes pamatskolā par tradīciju ir kļuvušas sēņu izstādes rudenī, ko ierīko 7.klases skolēni. Tas ir saistīts ar mācību vielas apguvi bioloģijā. Paši izstādes dalībnieki atzīst, ka sēņu vākšana izstādei esot bijis liels izaicinājums visiem ģimenes locekļiem, jo neesot bijis viegli atrast, noteikt un iekārtot ekspozīciju ar desmit sēņu sugām . Īpaši tāpēc, ka Ķeipenei šogad, sēņu vīriņš metis brašu līkumu. Bet, kad izstādei eksponāti sagatavoti, var arī pasmaidīt.
29. septembrī.