Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Uzņemam jaunus audzēkņus
2024./2025. mācību gadam
Ķeipenes pamatskolā!

Tālrunis uzziņām 65033695

Dokumentus lūdzu iesniegt Ķeipenes pamatskolā pie lietvedes, aizpildot pieteikuma anketu

Radošais dizains

Jau otro gadu skolā notiek radošā dizaina nodarbības. Katra mācību gada noslēgumā veidojam pārskatu par paveikto. Šajā gadā 3. un 4. klases meitenes izveidoja stendu ar dažādiem materiāliem no…
Lasīt vairāk… Radošais dizains