Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Metenis Turaidā

Pirmsskolas grupiņas lielākie bērni devās piedzīvot īstus Meteņus Turaidas pilī. Turaidas muzeja rezervētā – iepazinām un piedzīvojām Meteņu tradīcijas. Gājām rotaļās, dziedājām, satikām Pelnu āzi, pašu Meteni, vilkāmies ar…
Lasīt vairāk… Metenis Turaidā