sākums uzņemšana mācību darbs

 

   
 

Stundu saraksts


Diena Nr. 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase
PIRMDIENA 0
1 Latviešu val. Mājturība Latviešu val. Latviešu val. Sociālās zin. Angļu val. Vizuālā māksla Fizika L vēsture
2 Vizuālā māksla Matemātika Mājturība Latviešu val. Latviešu val. L vēsture Angļu val. Matemātika Ķīmija
3 Matemātika Latviešu val. Vizuālā māksla Angļu val. Literatūra Dabas zin. Matemātika Krievu val. Mājturība
4 Dabas zin. Ētika Angļu val. Matemātika Matemātika Matemātika Krievu val. Vizuālā māksla Mājturība
5 Sociālās zin. Latviešu val. Mājturība Dabas zin. Vizuālā māksla L vēsture Angļu val. Matemātika
6 Vizuālā māksla Latviešu val. Krievu val. Mājturība Klases stunda Fizika
7 Mājturība Latviešu val. Angļu val.
8
OTRDIENA 0
1 Sports Matemātika Dabas zin. Matemātika Angļu val. Latviešu val. Matemātika Krievu val. Bioloģija
2 Mūzika Sports Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Literatūra Bioloģija Angļu val.
3 Latviešu val. Latviešu val. Mūzika Sports Dabas zin. Angļu val. Krievu val. Matemātika Latviešu val.
4 Latviešu val. Angļu val. Sociālās zin. Latviešu val. Mūzika Sports Bioloģija Matemātika Literatūra
5 Angļu val. Mūzika Sports Literatūra Sociālās zin. Ķīmija Matemātika
6 Angļu val. Dabas zin. Latviešu val. Sociālās zin. Matemātika
7 Sociālās zin. Latviešu val. Sports Krievu val.
8
TREŠDIENA 0
1 Latviešu val. Latviešu val. Sports Angļu val. Matemātika Mūzika Bioloģija Latviešu val. Latviešu val.
2 Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Mūzika Matemātika Angļu val. Sports Bioloģija Literatūra
3 Angļu val. Matemātika Latviešu val. Sports Mūzika Krievu val. Latviešu val. Matemātika Bioloģija
4 Sports Mūzika Matemātika Sociālās zin. Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Angļu val. Krievu val.
5 Ētika Sociālās zin. Mūzika Angļu val. Latviešu val. Krievu val. Sports Matemātika
6 Literatūra Matemātika Angļu val. Fizika Mūzika
7 Literatūra Sports
8
CETURDIENA 0 Klases stunda Klases stunda
1 Mūzika Dabas zin. Matemātika Sociālās zin. Latviešu val. P vēsture Sports Matemātika Ģeogrāfija
2 Latviešu val. Latviešu val. Sports Matemātika Latviešu val. Mūzika Matemātika P vēsture Ģeogrāfija
3 Dabas zin. Matemātika Latviešu val. Dabas zin. Matemātika Sports Mūzika Ģeogrāfija P vēsture
4 Matemātika Mūzika Latviešu val. Latviešu val. Sports Matemātika P vēsture Ģeogrāfija Matemātika
5 Sports Ētika Latviešu val. Informātika Sociālās zin. Ģeogrāfija Mūzika Sociālās zin.
6 Informātika Ģeogrāfija Latviešu val. Sports
7 Informātika Literatūra
8
PIEKTDIENA 0 Klases stunda Klases stunda Klases stunda Klases stunda Klases stunda
1 Mājturība Vizuālā māksla Matemātika Latviešu val. Angļu val. Matemātika Matemātika L vēsture Latviešu val.
2 Latviešu val. Matemātika Vizuālā māksla Latviešu val. Mājturība Latviešu val. Matemātika Ķīmija Angļu val.
3 Vizuālā māksla Latviešu val. Dabas zin. Matemātika Mājturība Literatūra Angļu val. Matemātika Ķīmija
4 Matemātika Dabas zin. Angļu val. Vizuālā māksla Sociālās zin. Mājturība Latviešu val. Krievu val. Matemātika
5 Vizuālā māksla Dabas zin. Matemātika Mājturība Literatūra Angļu val. Krievu val.
6 Vizuālā māksla Klases stunda Mājturība Fizika
7 Mājturība Vizuālā māksla
8

 

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30