sākums uzņemšana mācību darbs

Šogad mums būs: sporta dejas 1.-6.kl.;

vokālais ansamblis 1.-4.kl. un 5.-9.kl.;

datorika un robotika 1.-4.kl.;

vizuāli plastiskā māksla 1.-4.kl.;

sports 5.-8.kl.

Pasākumu plāns


Janvāris

Savstarpējā stundu novērošana
Skolēnu olimpiādes un konkursi
Barikāžu atceres pasākums
Skolotāju tālākizglītības kursi

Februāris

3. un 6. klases valsts diagnosticējošie darbi
Valentīndienas pasākums
Savstarpējā stundu novērošana
Skolēnu olimpiādes un konkursi

Marts

6. klases valsts diagnosticējošais darbs
Pedagoģiskās padomes sēde
Savstarpējā stundu novērošana
Skolēnu olimpiādes un konkursi

Aprīlis

Savstarpējā stundu novērošana
Skolēnu olimpiādes un konkursi
Lieldienu pasākums
Pavasara talka
Klases vecāku sapulces

Maijs

9. klases valsts pārbaudes darbi
Māmiņdienas pasākums
Pēdējā zvana pasākums
Pedagoģiskās padomes sēde
2. semestra un gada vērtējuma izlikšana

Jūnijs

9. klases valsts pārbaudes darbi
Izlaidums
Pedagogu individuālais darbs

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
pusdienas   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30