sākums uzņemšana mācību darbs

 

 

   
 

Apsveikums Zinību dienā!


Trīs dzejoļi pirmajā septembrī

Jūs, mani elku dievi, esat vāji

Brūk liesmās pilis Kurzemē un lībjos.

Jūs, mani elku dievi, esat vāji

Deg vaidēdama Zemgale.

 

Līkst zemāk tavi dēli, Pērkon!

Cik smagas kājas svešā tīrumā!

Līkst zemāk tavas meitas. Pērkon!

Cik grūti ziedēt svešās acīs tām!

 

Es — tautas naids, bet māsa Briviba

Guļ ciešā miegā gadusimtu kalnā.

Es — tautas naids, bet, māsu Brīvību

Lai spētu modināt, man jākļūst redzīgam

 

II

«Dar man tēvis …»

Dzied pelni bārenītes acīs

Vēl atrasta nav viņas pupa,

Pa kuru gaismai pretim kāpt.

 

«… man tēvis pastaliņas» —

 Tā ganu vica, gaisu šķeļot,

Nē, ganiņ, tu vēl maziņš esi

Maļ melna čūska tavu likteni.

 

«… skolā iet man gribas» …

Bet ceļš caur soda priedēm vijas,

Caur Tīreļpurvu, četrdesmit pirmo,

Gar partizānu ugunskuriem vijas.

 

III

Smej septembris ar baltām matu lentām –

Es esmu pirmais, pirmais, pirmais!

Smej septembris ar gladiolu kausiem—  

Es esmu pirmais, pirmais, pirmais!

Un Pirmais satver manī zēnu,

Bez sāpēm gadu zvīņas norauj.

Un ieraugu es notiekošo acīm

Kā toreiz — savā pirmajā. 

Un ielās Pirmā bērni pretim .

Nāk, grūstās, skaļi sasaucas un smejas.

Nāk ielās Pirmā bērni pretim

Un kaut kur dziļi dziļi zied.

 

Ķeipenes pamatskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam — iespēju labi mācīties mūsu skolā.

Visiem skolēniem es vēlu, lai zināšanu apgūšanas prieks jūs pavada katru mācību dienu!

Skolotājiem un skolas darbiniekiem novēlu gūt gandarījumu no paveiktā, rūpējoties par bērnu kvalitatīvu izglītību, drošību un veselību!

Vecākiem – lai nepietrūkst spēka, pacietības un izpratnes!

Sveicu visus 1. septembrī! Lai ražīgs Jaunais mācību gads!

Māris Siliņš

direktors

INFORMĀCIJA

Ķeipenes pamatskolas kolektīvs savus skolēnus un viņu vecākus uz jaunā mācību gada svinīgu atklāšanu skolas pagalmā gaidīs 1.septembrī plkst.10:00, pēc tam klasēs audzināšanas stunda, bet vecāki pulcējas dabaszinību kabinetā uz kopsapulci, lai tiktos ar Ķeipenes pagasta pārvaldes darbiniekiem un skolas vadību.

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30