sākums uzņemšana mācību darbs

 

26.10.-30.10.2020

7., 8., 9. klasēm

mācības notiek attālināti

 

   
 

Ceturtdien, 24. septembrī pirmsskolas grupiņas priecājās jautrajā brīdī
“Gaidīsim Miķeļdienu”. Bērni kopā ar skolotājām, mīļajām auklītēm
dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, zīmēja un meklēja dārzeņus. Bērniem ļoti
patika zīmēt dažādas sēnes, kā arī dziedāt dziesmiņas par lietutiņu un
rudens dārzeņiem un augļiem.

Mazie cālīšu grupas bērni ar lielu atbildības sajūtu rādija pārējiem
savas rotaļīgās dejas un vēroja kā to dara lielākie. Skolotājai un
auklītei nākot palīgā spēja arī atminēt vairākas mīklas. Ar lieliem
smiekliem un priekiem piedalijās arī ražas novākšanā, meklējot dažādās
rudens veltes.

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30