sākums uzņemšana mācību darbs

 

 

   
 

4.un 5.aprīlis bija putnu vērošanas dienas Latvijā. Divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Ar Putnu dienām pavasarī savā dzimtenē sagaidām gājputnus, bet rudenī tos pavadām tālajā ceļā uz ziemošanas vietām. Atbildtoši situācijai sājā pavasarī to var darīt pa vienam. Daži Ķeipenes bērni un vecāki arī iesaistījās šajā pasākumā, priecējot pārējos ar savām fotogrāfijām.

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30