sākums uzņemšana mācību darbs

 

 

   
 

17. decembrī Ķeipenes skolas bērni kā ierasts katru gadu, arī šoreiz sniedz koncertu Ogres novada senioriem, kuri sapulcējās Ķeipenes tautas namā. 1.un 2.klases skolēni dejoja sarīkojuma dejas, kā arī sniedza muzikālu priekšnesumu kopā ar skolotāju Daigu Bombāni. 5.klases skolniece Elizabete Ločmele spēlēja flautu un 7.klases skolēns Daniēls Ločmelis pūta saksafonu. Skolas vokālais ansamblis Andras Ločmeles vadībā izdziedāja skaistas Ziemassvētku dziesmas. Savukārt, 7.-9.klases bērnu deju kolektīva “Zeltupīte” dejotāji iepriecināja skatītājus ar tautiskajām dejām. Mīļš paldies visiem, kuri palīdzēja sagatavoties šim koncertam!

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30