sākums uzņemšana mācību darbs

SAULAINU, KRĀSAINU,

NOTIKUMIEM BAGĀTU

UN DROŠU VASARU!

   
 

Mīļie vecāki,

mēs gaidīsim visus pirmsskolas un skolas bērnus kopā ar saviem tēviem

uz tēva dienas pasākumu

6. septembrī plkst. 11:00,

lai pabūtu kopā ar saviem mīļajiem dažāda veida aktivitātēs.

Ar cieņu,

Ķeipenes pamatskolas kolektīvs

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30