sākums uzņemšana mācību darbs

SAULAINU, KRĀSAINU,

NOTIKUMIEM BAGĀTU

UN DROŠU VASARU!

   
 

31.maijā sagatavošanas grupā bija izlaidums. Bērni priekšnesumos lieliski parādīja apgūtās prasmes –  skanīgi dziedāja, prasmīgi runāja dzejoļus, skaisti dejoja, tādejādi iepriecinot izlaiduma viesus. Elza un Roberts atvadījās no bērnudārza, lai rudenī dotos patstāvīgas skolas gaitās. Pirmsskolas kolektīva darbinieki novēl Elzai un Robertam izbaudīt skolas gaiteņu burvību, skolotāju pacietību un pašiem savu varēšanu. Esam ielikušas pilnu somu ar nepieciešamajām zināšanām, tagad pašiem vajadzēs mācēt atrast pareizo vietu, kur tās vislabāk noderēs. Lai Elzai un Robertam pirmsskoliņā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlam, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtiņu gariņus skolojot.

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30