sākums uzņemšana mācību darbs

 

   
 

25.04.2019 senioru biedrībai “Avotkreses” Ķeipenes tautas namā notika
kopējs saiets ar apkārtējo pagastu senioriem, kura laikā Ķeipenes
pamatskolas bērni un Ķeipenes tautas nama bērnu deju kolektīvs
“Zeltupīte” uzstājās ar skaistu koncertu. Piedalījās 1.klases vokālais
ansamblis skolotājas Andras Ločmeles vadībā. Dejoja BDK “Zeltupītes”
4.-6.klašu un 7.-9.klašu grupas ar tautas dejām. 1.klases skolnieks
Rūdolfs Plūģis un 8.klases skolniece Daila Kalniņa skaitīja brīnišķīgus
dzejoļus. Mīļš paldies visiem bērniem un viņu skolotājiem par radīto
prieku!

Skolas direktore Agnese

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30