sākums uzņemšana mācību darbs

 

   
 

Lai nākamais mācību gads atnāktu ar patīkamām ārpusstundu nodarbībām, skolas vadība startēja projektā  8.3.2.2. „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” No Ogres novada tikai četru skolu pieteikumi saņēma vajadzīgo vērtējumu un tāpēc tika apstiprināti. Zināms arī piešķirtais finansējums projektā paredzēto aktivitāšu risinājumam. Tas ir 9465,65 eiro. Summa ir pietiekama, lai skolā varētu organizēt nodarbības diviem robotikas pulciņiem: vienu 1. -4. klases, bet otru 5. -7. klases skolēniem. Šo pulciņu dalībniekiem paredzētas arī mācību vizītes centrā „Lielvārdi”. Tāpat projekta ietvaros paredzētas mācību vizītes dabaszinību apguves dažādošanai, deviņi nodarbību cikli „Britu dienas Ķeipenē” ar mērķi angļu valodai rast praktisku lietojumu dažādās situācijās. Tomēr vislielākais pārsteigums nākamā mācību gada noslēgumā – tā būs tematiskā trīs dienu nometne  „Mūzikas un mākslas ieskaņas Ķeipenē” ar radošajām darbnīcām un mācību vizīti uz mūzikas instrumentu muzeju Gaigalavā nometnes noslēgumā. Saulainu vasaru visam skolas kolektīvam vēlot-

Direktors Māris Siliņš

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30