sākums uzņemšana mācību darbs

Sveicam mūzikas skolotāju

Andru LOČMELI

vokālo ansambļu  jaunāko un vidējo grupu

ar I pakāpes diplomu iegūšanu

 

   
 

11. maijā Ogres novada Kultūras centrā tika apbalvoti Ogres novada izglītības iestāžu skolēni, kā arī viņu skolotāji, kuri 2016./2017.mācību gadā piedalījušies un guvuši godalgotas vietas un atzinības valsts un reģionālajās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Arī Ķeipenes pamatskolas ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Inta Oša saņēma pateicības rakstu.

Vairāk informācijas:
http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates_/?page=0&doc=29788

Foto: www.ogrenet.lv

Priecājamies par panākumiem un apsveicam kolēģi ar jauku mācību gada noslēgumu!

Kolēģi Ķeipenes pamatskolā

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30