sākums uzņemšana mācību darbs

Šogad mums būs: sporta dejas 1.-6.kl.;

vokālais ansamblis 1.-4.kl. un 5.-9.kl.;

datorika un robotika 1.-4.kl.;

vizuāli plastiskā māksla 1.-4.kl.;

sports 5.-8.kl.


11. maijā Ogres novada Kultūras centrā tika apbalvoti Ogres novada izglītības iestāžu skolēni, kā arī viņu skolotāji, kuri 2016./2017.mācību gadā piedalījušies un guvuši godalgotas vietas un atzinības valsts un reģionālajās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Arī Ķeipenes pamatskolas ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Inta Oša saņēma pateicības rakstu.

Vairāk informācijas:
http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates_/?page=0&doc=29788

Foto: www.ogrenet.lv

Priecājamies par panākumiem un apsveicam kolēģi ar jauku mācību gada noslēgumu!

Kolēģi Ķeipenes pamatskolā

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
pusdienas   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30