sākums uzņemšana mācību darbs

Sveicam mūzikas skolotāju

Andru LOČMELI

vokālo ansambļu  jaunāko un vidējo grupu

ar I pakāpes diplomu iegūšanu

 

   
 

Šī gada 10. novembrī notika ikgadējā cīņa starp 7.un 8. klases zēniem par titulu “ Lielais Lāčplēsis” un  5.un 6. klases zēniem par titulu “Mazais Lāčplēsis”. Sacensības rīko sporta skolotājs Arvīds Bogdāns.

Paldies visiem zēniem, kas piedalījās!

Sveicam godalgotās vietas!

Skolēnu pašpārvalde

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30