sākums uzņemšana mācību darbs

 

   
 

Skolas sirdspuksti ir skolēni,Attēlu rezultāti vaicājumam “rudens ziedi asteres”

Bet skolas stiprums – skolotāji.

Ķeipenes pamatskola gaida savus audzēkņus un vecākus

 1.septembrī plkst. 9.00

900 – Svinīgais pasākums pie skolas (lietus gadījumā sporta zālē)

950 – Vecāku kopsapulce (dabaszinību kabinetā)

950 – Audzināšanas stunda

1040 – Audzināšanas stunda kopā ar vecākiem

1130 – Organizatoriskas dabas aktivitātes

1200 – Sāk kursēt skolēnu autobuss

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30