sākums uzņemšana mācību darbs

 

 

   
 

pasparvalde_239x178

17. maijā Ogres novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvji devās uz Saldu, lai iepazītos ar šī reģiona jauniešu aktivitātēm, idejām, pieredzi.
Arī divas Ķeipenes pamatskolas pašpārvaldes pārstāves – Laura (8. klase) un Tīna (7. klase). – devās šajā braucienā, kurā ieguvušas iedvesmu jaunu pasākumu organizēšanai, brīvprātīgo darbam un citu jauniešu iesaistīšanai aktīvā darbībā.
Zemāk skatiet Žannas Kalves, Ogres BJC jaunatnes lietu metodiķes, aprakstu par šo braucienu:

http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=233208

4. maijā notika arī šī gada pēdējā Ķeipenes skolas skolēnu pašpārvaldes sanāksme, kurā jaunieši dalījās ar iecerēm nākamajam gadam, analizēja organizētos pasākumus, plānoja iespējamo pašpārvaldes sastāvu nākamajam gadam. Jaunieši vienojās par būtiskāko – pašpārvaldē jādarbojas skolēniem, kas ir aktīvi, enerģiski, spēj iedvesmot citus un vēlas dažādot savu un citu vienaudžu ikdienu!

Tiksimies rudenī ar jaunām idejām, spēku un vēlmi padarīt vidi ap mums gaišāku!

Ieva Sala

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:00 1.-6.klase
5. stunda   12:00 - 12:40
   12:40 - 13:00 7.-9.klase
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30