sākums uzņemšana mācību darbs

Otrā Advente

Vainagā iededzam divas svecītes, domājot par izlīgšanu un piedošanu.

 

   
 

1. un 2. klašu bērni latviešu valodas stundas 5.decembrī pavadīja, mācoties Lauberes bibliotēkā, jo bija devušies uz tikšanos ar interesanto bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi. Jauki bija uzzināt, kā rakstniecei radušās idejas, kā tapuši jautrie stāsti par Koko,Riko un  citiem palaidņiem,  spēlēt spēles, veikt eksperimentus, taisīt žurkulēnu ūsas… Paldies atsaucīgajiem vecākiem – Tīnas mammai Kristīnei, Rūdolfa mammai Lienei un Līvas tētim Jurim par atsaucību un izvizināšanu!

Līdz šim Ķeipenes pamatskolā tika īstenota projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 1. kārta, kuras ietvaros divu gadu laikā tika piedāvātas tādas papildu aktivitātes kā robotikas, jauno inženieru, angļu valodas un dabas zinību pulciņi, kā arī tika rīkota vairāku dienu muzikālā nometne.

Šajā mācību gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kas ilgs divus mācību gadus. Skolēniem tiek nodrošinātas tādas papildu iespējas kā logopēds, psihologs, pedagoga palīgs un tehniskās jaunrades klubs. Šāda veida projekti mazām lauku skolām dot iespēju nodrošināt saviem izglītojamiem dažādāku apmācību. Pamatā vispirms ir bērna psiholoģiskā izpratne un morālais atbalsts, tādējādi ir iespējams uzlabot klases kopējo gaisotni, kā arī sekmes mācībās.

Projekta ietvaros Ķeipenes pamatskolā ir izdevies piesaistīt brīnišķīgu logopēdi Sarmi Kantāni, kura skolā māca latviešu valodu 4. klasei. Tā kā S. Kantāne arī pirmsskolā darbojas kā logopēde, tad viņai šī ir brīnišķīga iespēja sekot līdzi bērnu izrunas attīstībai arī pamatskolā. Lielāks darbs tiek veikts sākumskolas 1.- 4. klasēs. Šajā vecumposmā logopēda darbs ir vairāk nepieciešams un rezultatīvāks. Logopēdes atbalsts tiek piedāvāts arī tiem izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās no 5. līdz 9. klasei. Tās pārsvarā ir konsultācijas atbalsta materiālu veidošanā kādā konkrētā mācību priekšmetā. Skolā ir divi izglītojamie, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, tāpēc šiem skolēniem tiek sniegts īpašs atbalsts, lai varētu sekmīgi mācīties. Ieguldītais darbs ir ar panākumiem, un abi skolēni labi apgūst latviešu valodu un citus mācību priekšmetus.

Ķeipenes pamatskolā jau daudzus gadus darbojas profesionāla psiholoģe Inese Platpīre, kura seko līdzi bērniem un viņu ģimenēm, atbalstot un izprotot radušos sarežģījumus. Savukārt ar šī projekta palīdzību skolai bija iespēja piesaistīt vēl vienu psiholoģi – Ilzi Čodari, kura ar bērniem strādā, domājot par viņu nākotni, jo lauku skolās nav atsevišķi karjeras konsultanti vai speciālisti, kuri strādātu ar bērniem, pirms viņi dodas lielajā dzīvē, piemēram, uz Rīgu. Pieredze rāda, ka nereti skolēni ir sabijušies pirms lielajām pārmaiņām un neziņas par tālāko. Psiholoģe kopā ar jauniešiem runā par nākotnes iespējām, izaugsmi un karjeru. Skolēni nodarbojas ar savas dzīves vīzijas formulēšanu, izmantojot dažādas psiholoģiskas metodes un grupu darbu. I. Čodare saka, ka redz izmaiņas skolēnu savstarpējās attiecībās un sevis kā vērtības apzināšanā. Prieks, ka jaunieši aiziet mājās ar drosmi sirdī, ticību saviem sapņiem un izvirzītiem uzdevumiem turpmākai dzīvei. Bērni saka, ka šīs konsultācijas saliedē klasi, kā arī skolēniem ir vairāk iespējas izzināt sevi, sajust piederību klasei un skolai.

Skolā darbojas skolotāja palīgs Liene Veitmane-Plūģe, kura ir atbalsts skolotājam darbā ar skolēniem, kam temps nav tik ašs kā citiem bērniem. Lai skolēns justos līdzvērtīgs un novērtēts, viņam ir jājūt sevi kā spējīgu un izdarīt varošu indivīdu. Skolotāja palīgs nodrošina to, lai katrs varētu darīt sev uzdotos uzdevumus savām spējām atbilstoši, netraucējot viens otram. Arī skolotājam ir nepieciešams atbalsts, lai varētu pienācīgi pievērsties visiem bērniem pēc to vajadzībām un prasmēm.

Tehniskās jaunrades pulciņš Ķeipenes pamatskolā darbojas no šī gada septembra skolotāja Dzintara Andževa vadībā mājturības kabinetā. Tur tiek iesaistīti skolēni no 5.-9.klasei, kuriem ir interese par kokapstrādi un metālapstrādi. Pulciņā tiek iesaistīti arī tie bērni, kuriem grūtāk padodas praktiskie darbi. Pulciņa ietvaros bērniem ļaujam brīvi improvizēt, strādājot ar koku, kā arī tiek ieteikti nepieciešamie uzlabojami attiecīgā priekšmeta izveidē.

Skolā uz adventes laiku ir ierīkots īpašs Ziemassvētku stūrītis, kur izlikti katras klases gatavoti adventes vainadziņi. Viens no skaistākajiem adventes vainadziņiem ir tieši tehniskā jaunrades pulciņā veidotais puišu no koka vainags.

Informāciju sagatavoja Agnese Lepse, Ķeipenes pamatskolas direktore

Informācijas avots  http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/45413/

02.12.2019.

Šorīt, sagaidot 2.decembri katru pirmdienu visas Ķeipenes skolas bērni un skolotāji sapulcēsies pie eglītes, lai uz mirkli apstātos un ieklausītos viens otrā un katrs savā sirsniņā. Lai apjaustu patiesās vērtības un novērtētu to, ka esam viens otram. Pateiktu labus vārdus un uzmundrinātu. Pasniegtu viens otram mazu ikdienas prieku. Skolotāja Daiga ar viediem vārdiem aicināja mūs vairot labo. 1.klases skolēni skaitīja dzejolīšus un Rūdolfs no 2.klases spēlēja vijoli. Kopīgi iededzām pirmo svecīti vainagā, ko veidoja mūsu skolas puiši kā noslēpumu mājturības stundā. Skolā ir ierīkots arī īpašs Ziemassvētku stūrītis, kur izlikti visi adventes vainadziņi, ko darināja katra klase. Katrs no vainadziņiem ir īpašs un unikāls kā mēs katrs šeit skolā, bet kopā viss lieliski iederas. Tikai tā veidojas stipra un draudzīga komanda! Lai visiem gaišs un svētīts šis adventes laiks!

mīlestībā,

Agnese Lepse

19. novembrī mūsu skolā, pieminot Latvijas 101. dzimšanas dienu, no aģentūras “Cita Rīga” bija spēle par mūsu Latviju. Bērniem uz lielās Latvijas kartes, kas mazās klases skolēniem lika nedaudz samulst, jo tik lielu karti vēl nebija redzējuši, bija jāatrod dažādas pilsētas, upes, ezeri, kas nemaz nebija tik viegli gan lielam, gan mazam. Katrs uzzināja kaut ko jaunu un interesantu, arī it kā par sen zināmām vietām. Lielāko klašu skolēniem pilsētas tika aprakstītas no cita, nezināmāka punkta, kas lika nedaudz palauzīt galvu par to, kas tad nu ir šī noslēpumainā vieta.

Pašiem bērniem pasākums šķita aizraujošs, interesants un pamācošs.

Mūsu skolas kolektīva” Saulstariņi” meitenes šoreiz dejoja  meiteņu solo grupās. Bērnu I vecuma grupā 4 dejas izpildīja Senda Damroze un Dana Fedčenko no 2.klases. Sendai tās bija pirmās sporta deju sacensības, Danai-otrās, viņa  jau pagājušogad startēja Ērgļos. Abas meitenes visās četrās dejās pieci tiesneši vērtēja pilnīgi vienādi un ierindoja 3.vietā.

Junioru II vecuma grupā- arī 4 dejas- lēno valsi, kvikstepu, ča-ča-ča un džaivu  dejoja Liene Emīlija Ozoliņa un Nikola Anna Jermacāne no 6.klases. Šoreiz mazliet labāk nodejot paveicās  Lienei, viņa ieguva 3.vietu, Nikola atpalika par dažiem punktiem un ierindojās 4.vietā.         Dalībnieces jutās laimīgas, jo viņas atbalstīt bija ieradušās arī Sanija(7.kl.) un Evelīna(9.kl.)- skolasbiedrenes.

Prieks par dejojošajām meitenēm, kuras, neskatoties uz partneru trūkumu, turpina pilnveidot savu dejotprasmi, kļūst graciozākas un priecē arī skatītājus. Dejotgribu arī turpmāk!

22.11.2019.

Šodien  lielās grupiņas bērni iepazinās ar jaunu veidošanas materiālu – mālu.  Ko un kā veidot no māla bērniem pastāstīja skolas skolotāja, māksliniece Signe Gertnere.  Skolotāja izskaidroja kā strādāt un bērni izveidoja un izrotāja svečturīti. Tālāk mūsu darbiņi devās uz cepli. Gaidīsim tos gatavus, un priecāsimies par saviem darbiņiem. Ceram arī uz tālāku sadarbību ar skolotāju. Paldies visiem par šo iespēju.

adrese

Ķeipenes pamatskola,
Ziedu iela 3,
Ķeipene,
Ķeipenes pagasts,
Ogres novads,
LV-5062

stundu laiki

1. stunda   08:30 - 09:10
2. stunda   09:20 - 10:00
3. stunda   10:10 - 10:50
4. stunda   11:00 - 11:40
   11:40 - 12:10
5. stunda   12:10 - 12:50
6. stunda   13:00 - 13:40
7. stunda   13:50 - 14:30